Let op! JIJ&Overijssel wordt begin 2020 compleet vernieuwd; dit heeft voor alle gebruikers gevolgen. Lees meer

Verhalen Familiebedrijf Warmelink

Onderdeel van:

Onderdeel van:
Lovers

We nemen je mee naar het jaar 1910.

De gebroeders Geertman boerden samen in de uiterwaarden van de Vecht in het buurtschap Stegeren. Op een dag besloten de broers om apart verder te gaan. De ene broer Geertman bleef op de boerderij en de andere, de opa van Berend-Jan Warmelink, kocht een nieuw stuk grond op een prachtig plekje langs de Vecht. De grond is daar vruchtbaar en de plek bood de rust en de ruimte om zijn nieuwe bedrijf te ontwikkelen. Zo werd de boerderij aan Spijkerweg 1 gesticht. Het werd een gemengd bedrijf, net als eigenlijk alle boerenbedrijven in die tijd. Door de jaren heen groeide het bedrijf gestaag. Daarom werd er in de jaren ’20 en ’30 grond bijgekocht, waar hij uiteindelijk een stuk of acht koeien, vijftig kippen en vier biggen hield. Daarnaast verbouwde hij, verspreidt over het buurtschap Stegeren, rogge, bieten en aardappelen.

Het grondgebied lag dus erg versnipperd, en dat maakte het werk er niet eenvoudiger op. Daarom startte de boeren in Stegeren in de jaren ’60 een ruilverkaveling. Het omliggende gebied ging van zo’n 100 gronden terug naar 20, en deze kwamen ook dichter bij elkaar te liggen. Begin jaren ’70 vond er opnieuw een ruilverkaveling plaats waarbij het gebied werd opgesplitst in Stegeren, Arriën en Dedemsvaart. In de jaren die volgden gingen de boeren in de omgeving zich meer specialiseren. Zo kwam er op Erve Warmelink een melkveehouderij.

In 1980 neemt Berend Jan Warmelink het boerenbedrijf over van zijn vader Albert. De afgelopen jaren is het aantal boerenbedrijven teruggelopen. Op dit moment zit in de buurtschap Stegeren nog één melkveehouderij. In de jaren ‘70 waren dat er nog een stuk of vijftien. Twee daarvan zijn in de jaren ‘80 gestopt vanwege de ruilverkaveling, de andere stopten omdat het bedrijf te klein werd of omdat er geen opvolger was. Dat heeft tot gevolg gehad dat er veel mensen van buitenaf zijn komen wonen. Daardoor veranderde de sociale cohesie.
Berend Jan: “Het noaberschap zoals we dat altijd gekend hebben, stopte. Dat heeft niet met de mensen te maken, en wil niet zeggen dat mensen tegenwoordig minder sociaal zijn, maar het komt doordat er geen arbeid ‘over’ is. Als vroeger je buurman ziek was, viel je in op zijn bedrijf en ving je hem op. Je hielp elkaar het bedrijf overeind te houden. Doordat er steeds meer agrarische bedrijven stopten waren er ook minder mensen die konden helpen bij calamiteiten. Het noaberschap zoals ik dat nog ken van vroeger, hield op en werd op een andere manier georganiseerd.”

Eind jaren zestig ontwikkelde zich een commerciële vervanger: agrarische dienstverlening. “Heb je als boer nu hulp nodig, dan koop je diensten in. Dat werkt prima, en zo kan het ook. Maar het is wel een voorbeeld van hoe tijden binnen een halve eeuw enorm veranderd zijn. Vroeger was het een hechte gemeenschap. Er was toen meer werk en handwerk. Tegenwoordig zijn veel boeren vertrokken. Wel houden we nog eenmaal per jaar een gezamenlijk barbecue en ook bij begrafenissen zie je toch dat het traditionele noaberschap vervuld wordt.”

Berend Jan heeft al met al ruim 35 jaar geboerd aan de Spijkerweg 1. Zijn zoon Arjan Warmelink, de vierde generatie, neemt het boerenbedrijf nu over. Momenteel heeft het bedrijf 130 koeien. De nieuwe locatie in Heemserveen is iets groter, met plaats voor zo’n 190 koeien.Downloads

Start aangesloten beweging

Initiatief Evenement